StartpaginaLinksContact


Startpagina

Besturen en organisaties ervaren vaak dat het lastig is de veelheid van goede bedoelingen op elkaar af te stemmen. Zeker als het gaat om het uitzetten van een gezamenlijke visie voor de toekomst. Custodiat wil hierbij dienstbaar zijn door het aanbieden van advies. 

Custodiat is de werknaam waaronder Adriaan Roskam zijn kwaliteiten aanbiedt:

  • Waarnemen van nieuwe onbekende ontwikkelingen;
  • Visie op de rol van de organisatie in de toekomst;
  • Zicht op planning en organisatie;
  • Oog voor het belang van draagvlak en praktische haalbaarheid.

Adriaan Roskam is bestuurskundige en heeft jarenlange ervaring met beleidsontwikkeling bij kerken en overheidsorganisaties.

De naam ‘Custodiat’ (Lat.) is ontleend aan de Benedictijnse Leefregel. De opsteller van deze regel, Benedictus van Nursia leefde in de vijfde eeuw na Christus. Hij stichtte een kloosterorde, waarvoor hij de leefregel schreef. Een deel van de leefregel gaat in op de taak van de kellenaar, de zakelijk leider van een kloostergemeenschap. De kellenaar moet onder meer zijn werk met aandacht uitvoeren (custodiat). Het Latijnse werkwoord ‘custodire’ betekent ‘opletten, waken, bewust waarnemen’.

Met de naam ‘Custodiat’ wil Adriaan Roskam tot uitdrukking brengen, dat hij in zijn werk veel aandacht besteed aan het goed luisteren, wegen en analyseren, alvorens tot een advies te komen.

StartpaginaLinksContact